Praktijk Raphael
 

Begeleiding kinderen

Binnen onze praktijk helpen wij kinderen individueel wanneer zij problemen ervaren thuis, op school of met vriendjes/vriendinnetjes. 

Heeft jouw (pleeg)kind: 

 • Moeite met het verwoorden en/of herkennen van emoties?
 • Moeite met slapen of eten?
 • Problemen met vriendschappen?
 • Een laag zelfbeeld?
 • Faalangst?
 • Een trauma of iets naars meegemaakt?
 • Moeite met het verwerken van het verlies van een geliefde?
 • Hulp nodig bij het omgaan met de scheiding van de ouders?
 • Problemen op het gebied van autisme?
 • Moeite met het aangeven van grenzen?
 • Driftbuien?


Door middel van verschillende werkvormen helpen we jouw kind om grip te krijgen op zijn/haar probleem. Bij kinderen maken we graag gebruik van de methodiek POPtalk. Dit is een methode waarbij we beeldende materialen en poppetjes inzetten om het kind te helpen te vertellen over wat er speelt en inzicht te krijgen in zichzelf en zijn/haar omgeving. Het helpt een kind om op een afstandje te kijken naar een situatie waarin het een probleem ervaart. Samen met het kind denken we na over de oplossingen die mogelijk zijn. Ook maken we soms gebruik van teken je boodschap. Alles om beelden te laten spreken. 

Daarnaast hebben we verschillende spellen en coachings-materiaal wat helpt bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. 

We gebruiken ook de 5 G's in onze begeleiding. We kijken samen naar een Gebeurtenis - de Gedachte - Gevoelens - het Gedrag - het Gevolg. Samen met het kind onderzoeken we wat er een volgende keer nodig is om tot een ander gevolg te komen. Het ontwikkelen van helpende gedachten, een groeimindset en sociale vaardigheden kunnen een kind erg helpen om minder problemen te ervaren.