Praktijk Raphael
 

Wereld suïcide preventiedag. 

Gisteren was het wereld suïcide preventiedag. In de hele vorige week was er extra aandacht voor het thema suïcide. Wereld Suïcide preventie dag is bedoeld om aandacht te vragen voor suïcide, zelfbeschadiging en preventie daarvan. We staan dan wereldwijd stil bij het leed van de mensen die deze moeilijke keuzes overwegen. De week is bedoeld om mensen bewust te maken en te wijzen op alternatieven die geboden kunnen worden om het lijden te verlichten en suïcide te voorkomen. Het is belangrijk dat mensen die suïcide overwegen weten waar ze terecht kunnen. Maar ook is het belangrijk voor de omgeving om te weten wat zij kunnen doen. 


Hieronder geven we wat tips: 


Do's

- Rustig en open praten over zelfdoding en over het verlangen om te sterven
- Luisteren en proberen te begrijpen wat de persoon beleeft
- Erkenning geven voor de gevoelens die de persoon op dat moment ervaart
- De omgeving oproepen om een vangnet rond de persoon op te bouwen en hen daarin de nodige ondersteuning te bieden
- Motieven bevragen en alternatieven bespreken
- Zorgbehoeften bespreken, uitleg geven over welke hulp mogelijk is en aanmoedigen om contact te zoeken met professionele hulp
- De persoon laten ventileren: ruimte laten om gevoelens van hopeloosheid, kwaadheid, verdriet, onmacht etc. te uiten.

Don'ts
- Veroordelen van de gedachten, de gevoelens en het gedrag van de persoon
- Meteen positieve zaken aangeven
- Onmiddellijk oplossingen aandragen, of geluk recepten geven
- Een preek houden
- Valse hoop geven, of beloftes den die je niet kan nakomen
- De persoon wijzen op de plicht om verder te leven voor de omgeving (kinders, ouders, partner etc.), of de persoon erop wijzen wie hij achterlaat
- De zaken die de persoon aangeeft, minimaliseren
- De persoon uitdagen in zijn suïcidale gedachten en/of gedrag
- In discussie gaan over suïcide, het recht om te leven of te sterven
Wat is suïcidaal gedrag?
Iemand met suïcidaal gedrag lijkt zijn of haar huidige leven te willen beëindigen. Maar vaak is er, net als bij mensen die zichzelf beschadigen vooral de behoeften om met ondraaglijke ervaringen, gevoelens of emoties om te kunnen gaan. We spreken van suïcidaal gedrag als iemand:
- Gedachten heeft over zelfdoding en/of
- De intentie heeft zichzelf te doden en/of
- Bezig is met het voorbereiden van zelfdoding en/of
- Een poging doet om zichzelf te doden

Sommige mensen willen echt stoppen met leven. Anderen willen niet meer verder leven op de manier zoals ze dat nu doen, of ze willen ontsnappen aan een moeilijk te verdragen situatie. Of ze willen met suïcidaal gedrag vooral bereiken dat er naar hen wordt geluisterd.
Suïcidaal gedrag is niet altijd een vrije keus; vaak is het wanhoopsdaad. De persoon denkt niet meer te kunnen ontsnappen uit de situatie, en denkt dat anderen hem niet kunnen. Wanneer jouw kind vastloopt

Het is lastig om je kind te zien vastlopen. Je ziet gedrag wat je minder goed herkent. Bijvoorbeeld: Boze buien, terugtrekken, somberheid, drugsgebruik, foute vriendschappen, opstandig gedrag of wat dan ook. Je maakt je zorgen om het gedrag wat je ziet. En wat je ook doet het lijkt niet te helpen. Je kan dan als ouder(s) best met je handen in het haar zitten. 

Wij kunnen jou en je kind helpen. We hebben verschillende manieren waarop we jouw kind kunnen helpen. Er zijn best veel kinderen die vastlopen omdat het hen niet goed lukt te vertellen wat hen bezighoudt. Of ze lopen vast omdat ze negatief over zichzelf denken. Of ze kennen hun eigen emoties niet goed en voelen zich daardoor snel boos. Ze vinden het moeilijk om zich te uiten. 

Om de kinderen en jongeren daarbij te helpen maken we gebruik van bijvoorbeeld beeldmateriaal. Terwijl ze hun gedachten laten gaan over een situatie kunnen ze poppetjes, foto's of kaartjes pakken die hen helpen hun gedachten zichtbaar te maken. Zo lukt het dan ineens wel om te vertellen dat je eigenlijk heel erg zenuwachtig bent voor de komende verjaardag. De vorige keer was er een erge ruzie tussen mijn oom en mijn oma op de verjaardag van mijn zusje. Of je kan vertellen over het verdriet dat je voelt omdat je vader en moeder niet meer bij elkaar zijn. 

Bij jongeren maken we ook vaak gebruik van kaartjes die woorden geven aan wat ze voelen. Achter het drugsgebruik zitten soms hele nare emoties of gedachten over zichzelf. Die gedachten en emoties willen ze verdoven. Door die gedachten te gaan benoemen met behulp van kaartjes kunnen ze deze gedachten herkennen. En we leren ze om helpende gedachten te gaan inzetten. Daarmee laten we ze oefenen en ontdekken ze dat die helpende gedachten zorgen dat dingen beter lukken. 

Met verschillende oefeningen helpen we kinderen om hun emoties te leren kennen, hun emoties te verwoorden, helpende gedachten in te zetten en groeitaal te gebruiken. Dit zal je kind helpen om zich fijner te voelen. Het gedrag waar je je als ouder zorgen om maakte zal verbeteren. 


Tips voor een betere mentale gezondheid

Het is erg belangrijk om je mentaal gezond te voelen. Het draagt bij aan je levensvreugde. Je kan beter omgaan met de tegenslagen van het leven. En je voelt je meer tevreden. Niet alleen jizelf merkt dat, maar ook je omgeving. 

Er zijn dingen die je kan doen om goed te zorgen voor een betere mentale gezondheid. 

We geven een aantal tips: 

  •  Kom in beweging! Sporten of wandelen heeft een positief effect op je gezondheid. Ook op de mentale gezondheid. Ga lekker naar buiten! De combinatie van bewegen, daglicht en de frisse buitenlucht geven je een boost. Wanneer je direct na het opstaan een rondje gaat wandelen dan profiteer je er de hele dag van. 
  • Eet regelmatig en gezond! Het is vaak zo dat wanneer je niet lekker in je vel zit, je minder gezond gaat eten. Je gaat snaaien, of je slaat juist maaltijden over. Maar het is juist dan belangrijk om de juist voedingsstoffen binnen te krijgen. Dit zorgt ervoor dat je energie krijgt en je beter voelt. Eet daarom regelmatig en gezond. 
  • Ga op zoek naar een nieuwe hobby! Iets nieuws doen is niet alleen leuk, maar ook goed voor je brein. Het stimuleert je brein en het zorgt voor nieuwe verbindingen. Door iets nieuws te doen doorbreek je het automatische en de eventuele sleur. Ga eens tuinieren, een instrument bespelen of knutselen. Het werkt ontspannend en geeft een voldaan gevoel. 
  • Schrijf of praat over je gedachten en gevoelens! Blijf in contact met de mensen om je heen. Praat over wat je bezig houdt, dit lucht op. Is dit (nog) lastig probeer eens een dagboek bij te houden. Dit geeft rust en overzicht in je hoofd. Dit werkt ook goed wanneer je moeizaam in slaap komt. Schrijf voor het slapen gaan kort wat dingen op waar je over aan het nadenken bent. Dit helpt je om sneller te kunnen slapen.
  • Zorg voor een goede nachtrust! Een goede nachtrust is heel belangrijk voor je mentale gezondheid. Wanneer je uitgerust bent heb je meer energie en concentratie. Daarnaast helpt een goede nachtrust bij het verminderen van negatieve gedachten. Zorg voor minimaal 7 uur slaap. Houd je kamer koel en donker en zorg dat je 2 uur voor het slapen niet meer op schermen kijkt. 
  • Zoek professionele hulp! Ervaar je dat het niet lukt om een stabiele mentale gezondheid op te bouwen? Daar hoef je je niet voor te schamen. Soms heb je gewoon meer nodig. Het kan dan goed zijn om professionele hulp te zoeken. Wij kunnen je helpen te werken aan je mindset, zelfbeeld, weerbaarheid, sociale en praktische vaardigheden en zelfvertrouwen.  


De week van de mentale gezondheid. 

Deze week is in Europa uitgeroepen tot de week van de mentale gezondheid. Met daarin vooral ook aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren. De mentale gezondheid van jongeren kan soms best onder druk staan. Allereerst zorgt de levensfase waarin ze zitten voor meer druk. De ongecompliceerdheid van hun kindertijd is voorbij en de grotere vragen komen op ze af. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat ik ga ik doen? Er komt van alles op de jongeren af. De afgelopen jaren heeft de coronapandemie ook een behoorlijke impact gehad op jongeren. En ook social media zorgt soms voor grote druk. Het leven van de ander ziet er vaak beter of leuker uit dan je eigen leven. Het is voor de jongere vaak erg moeilijk om de stress, zorgen en angst te delen met anderen. Toch kan het erg behulpzaam zijn om hun verhaal, hun vragen en worstelingen bespreekbaar te maken. 


In onze praktijk helpen we de jongere om zicht te krijgen op de manier waarop de jongere naar zichzelf kijkt. Welke krachten heeft de jongere? We leren de jongere handvaten om gebruik te maken van helpende gedachten en een oplossingsbril op te zetten. Middels het gebruik van het 5-G schema helpen we de jongere om bepaalde situaties in beeld te brengen en na te denken over een manier waarop ze om zouden kunnen gaan met die situatie. We zien dat het erg helpend is wanneer ze zicht krijgen op hun eigen gedachten, gevoelens en gedragingen. Ook zorgt herkenning en erkenning ervoor dat ze zich gesteund voelen. Dat zal ervoor zorgen dat de mentale klachten afnemen. Soms zijn een aantal coachingssessies al voldoende. Zoek jij kortdurende hulp voor jouw (pleeg)kind die kampt met mentale klachten, neem snel contact met ons op. 

Wij kunnen jongeren helpen die worstelen met negatieve gedachten/laag zelfbeeld, rouw/verlies, verslavingen, faalangst, somberheid, stress en dergelijke. We weten goed aan te sluiten bij jongeren met LVB, hoogbegaafdheid, ASS en hooggevoeligheid.