Praktijk Raphael
 

Gezinsbegeleiding

Wij bieden gezinsbegeleiding aan om te ondersteunen in de opvoeding. Mogelijk ervaar jij als ouder moeite in de opvoeding van je kind. Bijvoorbeeld je kind eet niet goed, je kind heeft last van driftbuien. Je ervaart problemen met je (pleeg)kind omdat hij een licht-verstandelijke beperking heeft, kampt met ADHD, autisme, hechtingsproblemen of trauma. Wij kunnen jou als ouder helpen om weer in je kracht te staan als opvoeder. We kunnen je helpen om je kind (nog) beter te begrijpen. 

We maken daarbij gebruik van video-home-training (VHT). VHT is gericht op het ondersteunen van ouders/verzorgers in hun opvoedtaak. Het gebruikmaken van beeldmateriaal helpt om inzicht te krijgen in de interactie tussen ouder(s) en kind(eren). We kijken samen naar wat het kind nodig heeft om te kunnen ontwikkelen. We sluiten daarbij aan de bij de mogelijkheden van jou als ouder(s). Het doel van VHT is om, dat wat van nature aanwezig is in het contact, te ondersteunen en te herstellen aan de hand van videobeelden van het dagelijkse (gezins)leven. Door een methodische analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, worden de initiatieven van kinderen goed zichtbaar en kunnen ouders zien wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. We maken per keer een korte filmopname van ongeveer 10 minuten. Dit kan op een moment dat jij als ouder zelf kiest. We kijken op een ander moment het filmmateriaal terug en ontdekken welke interactie-momenten succesvol waren. Om zo inzicht te krijgen wat jouw kind en jij nodig hebben om samen positief in contact te zijn.